Welkom bij Vierdag Bewindvoering en Budgetbeheer

 

Heeft u moeite met het betalen van rekeningen, het bijhouden van uw administratie, het invullen van formulieren, het aanvragen van kwijtscheldingen of bijzondere bijstand, belastingaangiften of het aflossen van schulden?

Het is ons vak om u te helpen uw financiën op orde te krijgen of te houden. Wij kennen geen lange wachttijden maar een duidelijke en vlotte dienstverlening. Onze dienstverlening richt zich in het bijzonder op bewindvoering en budgetbeheer voor particuliere personen.

U heeft direct contact met uw bewindvoerder of budgetbeheerder. Wij werken niet met stagiaires of administratieve hulpen/vrijwilligers.

 

Vierdag Bewindvoering en Budgetbeheer behartigt de financiële belangen van personen die dat tijdelijk of langdurig niet (meer) kunnen. Meestal gaat het om personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, dementie, een psychiatrische aandoening of een verslaving.

Als iemand door bovengenoemde omstandigheden niet (meer) zelf zijn financiën kan regelen, dan moet deze taak worden overgenomen door een betrouwbare partij. Dat kan een familielid zijn maar ook een professionele partij kan worden ingeschakeld voor bewindvoering of budgetbeheer.

Juist een externe partij, die geen emotionele band heeft met de betrokkene(n) en die beschikt over de juiste financiële, fiscale en juridische kennis kan zorgen voor rust en overzicht.

Vierdag Bewindvoering & Budgetbeheer werkt actief samen met de betrokkene en de zorgverlener van de betrokkene om de gemeenschappelijke doelen van de betrokkene te realiseren.

 

Vierdag Bewindvoering en Budgetbeheer bestaat sinds 2005. Onze expertise en ervaring kunnen ook in uw situatie bijdragen aan een oplossing van uw financiële problematiek.

 

Vanwege onze werkzaamheden als bewindvoerder en budgetbeheerder vinden wij het belangrijk om aangesloten te zijn bij de branchevereniging Horus.

De financiële administratie van Vierdag Bewindvoering en Budgetbeheer wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke AA accountant.