Budgetbeheer

Met budgetbeheer en inkomensbeheer wordt doorgaans hetzelfde bedoeld.

Budgetbeheer brengt orde en rust in uw financiële situatie. Mogelijk kan hierdoor bewindvoering worden voorkomen.

Budgetbeheer van Vierdag Bewindvoering en Budgetbeheer

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer wordt het (volledige) budget beheerd door Vierdag Bewindvoering en Budgetbeheer.

Er wordt hiervoor een bankrekening geopend op uw naam waarbij u een volmacht verleend aan ons voor het beheren van deze rekening. Van deze zogenaamde beheerrekening worden de maandelijkse vaste lasten zoals huur, energie en ziektekostenverzekering betaald en wordt een deel van het inkomen in wekelijkse termijnen overgemaakt op de bankrekening van de cliënt.

De termijn voor budgetbeheer loopt in principe drie jaar. Binnen deze termijn wordt getracht de cliënt weer zelf het beheer van de inkomsten en uitgaven te laten behartigen. Verlenging van het budgetbeheer is na deze termijn uiteraard mogelijk en in de praktijk ook veel voorkomend.

Vierdag Bewindvoering en Budgetbeheer informeert de cliënt periodiek over de inkomsten en uitgaven die hebben plaatsgevonden en het saldo van de beheerrekening. Dit gebeurt middels een maandelijks afschrift van de beheerrekening wat wordt verzonden naar uw adres.

Indien er sprake is van een problematische schuldsituatie zal er verwezen worden naar de schuldhulpverlening voor een oplossing in combinatie met het budgetbeheer.

 

Hoe werkt budgetbeheer?

Wij komen bij u thuis of op de locatie van uw begeleiding voor een intakegesprek om uw financiële zaken door te nemen. Tijdens dit bezoek maken wij kennis met elkaar. Samen met u wordt de overeenkomst ondertekend.

Er wordt z.s.m. een budgetplan opgesteld van uw inkomsten en vaste lasten. Indien mogelijk wordt er gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Zo weet u precies hoeveel geld er elke maand binnen komt en hoeveel er uitgaat. U krijgt hierdoor (weer) inzicht in uw financiële situatie.

Op een bankrekening op uw naam wordt uw inkomen ontvangen. Van deze rekening worden uw vaste lasten en losse betalingen(bijv. rekening dierenarts, tandarts etc.) betaald en wordt er op uw eigen rekening wekelijks leefgeld overgemaakt. Dit alles mits er voldoende inkomen is. U ontvangt van deze bankrekening maandelijks een afschrift.

Wij zorgen dat de instanties waarmee u te maken heeft m.b.t. inkomen en vaste lasten op de hoogte worden gesteld en optioneel dat correspondentie wordt verstuurd naar ons postadres.

Wij geven u advies over het aanvragen van een uitkering, bijzondere bijstand, kwijtscheldingen en toeslagen. Tevens adviseren wij u over verzekeringen en contracten als dat nodig is.

Budgetbeheer is op vrijwillige basis en kost geld maar in vergelijking met rood staan, schulden en onvoorziene bijkomende uitgaven kost het u aanmerkelijk minder. Bovendien krijgt u er rust voor terug.

 

Wat wordt van u verwacht?

Door budgetbeheer worden u veel zorgen en stress uit handen genomen. Het doel is om samen met u financiële problemen op te lossen en te voorkomen zodat u na verloop van tijd weer zelfstandig verder kunt indien u dit wenst. We verwachten van u dat u eerlijk bent over uw financiële zaken en ons tijdig informeert over alle zaken die nodig zijn om het budgetbeheer voor u te kunnen regelen. Een goede samenwerking is de basis voor het succes. Daarvoor maken wij afspraken die worden vastgelegd in een overeenkomst.

Budgetbeheer kunnen wij afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Neem alvast contact met ons op via het contactformulier.

Starten met budgetbeheer

Contactgegevens

  • Telefonisch bereikbaar van ma. t/m do. tussen 09:00 - 12:00.
  • Postbus 21
  • 3790 CA Achterveld
  • Tel.: 0342 414821
  • E-mail: info@vierdagbewindvoering.nl

Heeft u een vraag?

Laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Neem deze code over : captcha